Gizlilik İlkeleri - İmotim Mobilya AVM

 Gizlilik İlkeleri

• İMOTİM, üye ve ziyaretçilerinin E-ticaret Sitesi'nde sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi ve daha iyi hizmet sunabilmek bazı kişisel bilgilerinizi (İsim, adres, telefon no v.s) sizlerden talep etmektedir  ve  E-ticaret Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. İMOTİM, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri E-ticaret Sitesi'nde yer alan Gizlilik İlkeleri'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik İlkeleri, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik İlkeleri'nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. 

• Üye tarafından E-ticaret Sitesi'ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, E-ticaret Sitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla İMOTİM tarafından Gizlilik İlkeleri'ne uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır.

• Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin İMOTİM tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. İMOTİM söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.